korisnički portal
Autodeskovog softvera

Bolje zajedno: OpenBIM vodi do povezanog projektovanja i izgradnje ekosistema

Izgradnja   |   BIM

DRUGI DEO

Bolje zajedno: OpenBIM vodi do povezanog projektovanja i izgradnje ekosistema
  • Kako OpenBIM poboljšava digitalno putovanje industrije
  • 3 razloga da prihvatite OpenBIM sada
  • 3 kompanije koje su predvodnice u korišćenju OpenBIM-a

Koja je budućnost OpenBIM -a?

Kako OpenBIM poboljšava digitalno putovanje industrije

Kako se AEC kreće ka većoj digitalnoj saradnji, ovaj jedinstveni pristup procesu projektovanja i izgradnje koristi svakom timu za projektovanje i izgradnju na sledeće načine:

Usklađenost svih timova

Različiti timovi rade na istim datotekama radi koordinacije na cijelom projektu, što može smanjiti nerazumjevanje u komunikaciji, šzo je primarni razlog 52% prepravki. Otvoreni ekosistem pruža potpunu sliku projekta podjednako dostupnog svakom timu.

Kompatibilnost

Laka razmena podataka među ljudima, platformama i radnim tokovima pomaže u uklanjanju srodnih informacija i stvara efikasnost. Na primer, građevinsko osoblje ponekad provede 35% svog vremena u potrazi za odgovarajućom dokumentacijom. Sa povezanim ekosistemom, oni lako mogu pronaći ono što im je potrebno.

Jedan povezani ekosistem

Rešenja kao što su Autodesk Construction Cloud, Resolve, Datum 360, hh2 i Newforma razvila su API -jev cloud za kompatibilost, omogućavajući razmenu BIM podataka.

Dugoročno upravljanje imovinom

IFC digitalno čuva projektne informacije - od digitalnih modela, troškova pa do upotrebljenih materijala - za upotrebu u čitavom životnom ciklusu objekta. Dok BIM stvara gorivo za digitalne blizance, openBIM standardi osiguravaju da su podaci koji ulaze u BIM proces kompatibilni, omogućavajući stalnu optimizaciju i praćenje objekta dugo nakon što je vrpca presečena. Dublje prednosti koje treba uzeti u obzir uključuju:

Buduća prodaja imovine mogla bi uključivati sve podatke o projektu, svakog tima koji je radio na projektu, uskladištene u zajedničkom okruženju podataka.

Zahtevi privatnosti osiguravaju bezbedno arhiviranje i upravljanje podacima.

Pristup digitalnim blizancima u stvarnom vremenu može pomoći u rešavanju potencijalnih problema i proceni promenljivog okruženja oko izgrađene imovine.

Održiviji procesi i projekti

Kada projektantski timovi koordiniraju informacije i tokove rada, to rezultira efikasnijim, povezanim procesom. Rad na osnovu zajedničkih informacija omogućava timovima da se više fokusiraju na važne ishode projekta, poput uticaja ugljenika.

Smanjenje prekoračenja rokova i budžeta

Pristup svim podacima o projektima u stvarnom vremenu može pomoći projektima da ostanu u budžetu i budu završeni u roku. Zajednički skup informacija u svakom autorskom alatu omogućava projektantima i građevinskim stručnjacima da uoče greške pre početka izgradnje - i izbegnu probleme tokom izgradnje.

Uprkos ovim prednostima, industrija je dostigla samo 60% -70% stope usvajanja BIM-a u 35 godina, što je mnogo sporija stopa od ostalih tehnologija, kojima je u proseku potrebno osam do 28 godina da usvoje 90%. Ali svaka kompanija mora usvojiti ove standarde da bi čitava industrija išla napred.

3 razloga da prihvatite OpenBIM sada

Ako radite nekoristeći openBIM ili IFC, vi samo razmenjujete crteže ostavljajući vrednost prikupljenih podataka neiskorištene. Tokovi rada zasnovani na IFC-u omogućavaju vam da radite sa više podataka visoke verodostojnosti. Kako digitalni svet napreduje, kompanije moraju da ga prate ili će ostati iza, jer se ova digitalna transformacija ne zaustavlja na openBIM -u. Evo tri razloga zašto kompanije moraju da usvoje openBIM standarde:

Budućnost

AEC industrija se kreće ka digitalnim, deljenim podacima. Kompanije koje sada usvajaju openBIM procese mogu na ovaj način minimizirati prekide u polju razvoja i nastaviti da idu u korak sa promenama.

Više mogućnosti za projekte

OpenBIM jača mogućnosti saradnje predstavljene BIM procesom, omogućavajući projektantima da izaberu softver koji više vole, umesto da koriste nepoznate alate. Prilikom licitiranja za posao, kompanija bi mogla jednostavno da izgubi zato što nije u mogućnosti da radi u istom digitalnom okruženju kao i druge discipline.

Svrha openBIM -a i IFC -a je povezivanje aplikacija i platformi.

Privlačenje talenta

Kako sadašnji radnici - digitalni domoroci čine sve veći segment današnje radne snage, tako kompanije moraju ostati digitalno progresivne kako bi privukle nove talente. Ovo je posebno zabrinjavajuće za građevinsku industriju, koja se suočava sa nedostatkom radne snage, jer radnici stare, a mlađe generacije previđaju mogućnost karijere sa digitalnom pristupačnošću. Nedavno istraživanje objavljeno u Harvard Business Review otkrilo je da 88% “lovaca na posao” traži kompanije koje koriste najnovije alate za saradnju.

3 kompanije koje su predvodnice u korišćenju OpenBIM-a

AEC je relativno sporo koristio nove tehnologije, ali nekoliko kompanija preuzima inicijativu. Evo tri organizacije koje koriste openBIM na velikim projektima za besprekorne tokove rada, efikasnu saradnju i bolje poslovne rezultate.

Erik Guidice Architects (EGA)

EGA je koristila openBIM prilikom projektovanja Platinan zgrade od 645.834 kvadratnih metara u Geteborgu, Švedska. Ova odluka poboljšala je saradnju između EGA -e i drugih izvođača uključenih u izgradnju. Koristeći Revit kao svoju osnovnu platformu za projektovanje, EGA je mogla izvesti IFC datoteke za deljenje sa drugim timovima koji koriste različite softverske aplikacije. Zatim, oni će koristiti svoju openBIM strategiju saradnje za izgradnju sportskog sela u Parizu za Olimpijske igre 2024.

Norconsult

Norveška kompanija za projektovanje i inženjering Norconsult pogurala je napred digitalizaciju infrastrukture kada je izgradila 19 kilometara dugačak put E39 u južnoj Norveškoj, vredan 500 miliona dolara. Norconsult je želeo da ima jedan izvor informacija za 2.000 ljudi koji rade zajedno. Koristeći Forge kao svoju primarnu projektnu platformu, Norconsult je stvorio cloud rešenje koje je omogućilo saradnju u realnom vremenu i deljenje datoteka 100.000 digitalnih dokumenata. Firma je iskoristila Forge API -je za pregledanje BIM modela i sada gradi sopstvenu digital twin platformu.

VolkerWessels

Za projekat proširenja železnice Zwolle-Herfte u Holandiji trebalo je postaviti nove koloseke, pomeriti puteve i biciklističke staze i izgraditi tunel za vozove. VolkerVessels je kombinovao BIM sa GIS -om za dublju integraciju podataka kako bi se lakše kretali kroz ovako složen projekat. OpenBIM je omogućio veću transparentnost i lakšu saradnju na različitim platformama među svim uključenim stranama u projektu.

Koja je budućnost OpenBIM -a?

Dok BIM poboljšava radne tokove AEC -a, a openBIM podstiče kompatibilnost datoteka podataka, digitalna transformacija se razvija podržavajući rastuću složenost izgrađene imovine. Oslanjajući se sve više na prikupljanje i korišćenje podataka kako bi se podstakla međusobna saradnja. Evo šta možete očekivati sledeće.

Vladine BIM regulative

Stvaranje održivijeg, efikasnijeg i produktivnijeg procesa izgradnje dobro je ne samo za građevinsku industriju. Prelazak na openBIM pojačava društvene koristi, kao što je izgrađeno okruženje koje na ovaj način može da traje duže kako bi moglo da podrži sve veću globalnu populaciju. Vlade već zauzimaju proaktivniji stav, razvijajući građevinske regulative koji zahtijevaju od kompanija iz javnog i privatnog sektora da koriste openBIM za projekte.

Prelazak sa ogromnih datoteka na detaljne podatke

Budućnost openBIM -a migrira na savreme tehnologije radi kompatibilnosti. Za povezivanje industrijskih usluga koristi detaljne informacije koje pokreću API -ji. Budućnost izgleda ciljano, automatizovanije i sposobnije od svega što danas ima tradicionalan pristup.

Uspon industrijskog oblaka

Budućnost je povezani AEC industrijski oblak. Ovo znači usklađivanje čitave tehnološke složenosti potrebne za bilo koji projekta rađen u oblaku. Ovi delovi će se povezati putem API -ja kako bi stvorili međuzavisnu mrežu. Kompanije će početi da rade zajedno kako bi pružile veću ukupnu sposobnost da isporuče ono što je industriji potrebno. Industrijski oblak će pokretati API -ji koji rade na detaljnim podacima - to je konstelacija budućnosti.

Članak napiso KYLE BERNHARDT, on vodi tim Autodeskove industrijske strategije usredsređen na to kako tehnologija može pomoći građevinskoj industriji da postane održivija, efikasnija i sigurnija.

 

Izvorni članak preuzet sa:  OpenBIM Leads to Connected Design and Build Ecosystems (autodesk.com)