korisnički portal
Autodeskovog softvera

Saradnja u oblaku stvara konsenzus i podstiče napredak u urbanoj obnovi Osla

Kako je saradnja zasnovana na oblaku pomogla firmi "Skanska and partners" da pronađu zajednički jezik u jednom od najvećih evropskih projekata urbane obnove.

Saradnja u oblaku stvara konsenzus i podstiče napredak u urbanoj obnovi Osla

Izvorni članak preuzet sa:

Cloud Collaboration Drives Progress in Oslo’s Urban Renewal (autodesk.com)

 

  • Novi „grad u gradu“ se oblikuje dok se planovi za veliki projekat Hovinbyen u Oslu, Norveška, idu ka konačnom odobrenju.
  • Veliki deo ovog projekta je razvoj parka Skanska Økern, koji uključuje više vlasnika, izvođača i saradnika, svaki sa pogledom na svoje poslovne ciljeve.
  • Alati za projektovanje i saradnju zasnovani na oblaku su olakšali balansiranje različitih interesa i pregovaranje o zajedničkom putu ka profitabilnosti.

Urbani projekti uvek uključuju različite zainteresovane strane, od političara i investitora do inženjera i izvođača – donoseći svoje ciljeve i perspektive na sto. Iz tog razloga, ključno je uspostaviti poverenje i saradnju od samog početka.

Tehnološke platforme koje pojednostavljuju saradnju olakšavaju pregovore o projektu, dajući svima jasnu viziju ciljeva i činjenica, i zadržavajući fokus na rokovima izrade.

Korišćenje oblaka kao mesto gde su smeštene sve poslednje informacije vezane za projekat donosi novu efikasnost, kako u vremenskim rokovima rada, tako I u iteracijama tokom projektovanja. Saradnja u oblaku može čak da olakša promene u poslovnoj strategiji. Kada nove informacije sugerišu da bi se početni planovi možda trebali preispitati, svi na koje to utiče mogu da vide implikacije i brže krenu ka novim rešenjima.

Od fabričke buke do zelenih površina

Projekat grada Osla je jedna od evropskih inicijativa urbane obnove; područje od 4,25 kvadratnih milja (11 kvadratnih kilometara) je još uvek u fazi projektovanja, ali se brzo kreće ka početnim radovima na terenu. Kada izgradnja počne, kombinovani stambeno-komercijalni projekat će otvoriti 50.000–100.000 radnih mesta i izgraditi čak 40.000 novih domova.

Nadgledanje projektovanja i izgradnje za projekat Økern S Development je globalna inženjerska firma Skanska. Radeći sa partnerskim firmama KLP Eiendom i Bane Nor Eiendom, zajedno sa arhitektama i inženjerima u Løvseth+partner, NSW Arkitektur i Dark Design Group, firma Skanska unapređuje projekte za nekoliko zgrada u blizini centra za kupovinu i stambenog prostora. (U okviru projekta Økern S, Skanska gradi stambenu oblast Økern Park, gde KLP upravlja komercijalnim zgradama, a BNE radi na stambenim i komercijalnim projektima.)

U prošlosti su ovim područjem dominirale fabrike, skladišta i zvuk teške mašinerije. Økern S Development će sve to zameniti živahnim trgovima, uličnim baštama i otvorenim šetalištima. Istorijski potok Hovinbeken, koji je decenijama bio prekriven industrijskim objektima, ponovo se otkriva kako bi stanovnici mogli da vide i čuju kako voda teče kroz susedstvo.

„Cilj je da se stvori potpuno novo i energično urbano okruženje u kome ljudi mogu da napreduju“, kaže Martin Berger, menadžer projekta u firmi Skanska.

Kombinovani plan je zahtevao izbalansiranu mešavinu stambenog, poslovnog i prostora za slobodno vreme. Međutim, podaci o životnoj sredini prikupljeni sa lokacije sugerišu da bi neki od Økern S-ovih investitorima mogli biti u nepovoljnom položaju prema predloženim arhitektonskim projektima. Kako bi Skanska mogla da pronađe rešenje koje bi koristilo svima koji su uključeni?

Konsenzus kroz projekat zasnovan na podacima

Berger i njegov tim iz Skanska, zajedno sa BNE i KLP, su uzeli očitavanja dronom i meračem za sunčevu svetlost, vetar i zvuk, a zatim su koristili Autodesk Forma paralelno sa tradicionalnim alatima za projektovanje i analizu da testiraju projekat u 3D modelu lokacije, upoređujući to prema opštinskim građevinskim standardima. Zatim, koristeći Formu, mogli bi brzo da optimizuju aspekte projekta — uključujući dnevnu svetlost, buku i vetar — štedeći vreme i obezbeđujući potpunu transparentnost svim zainteresovanim stranama.

Berger kaže da je mogućnost da svi imaju pristup istim informacijama, bez obzira na to gde se nalaze, pomogla firmi Skanska da brzo ponudi različita rešenja zajedno sa njihovim uticajem na projekat i oblikovanje.

„Na početku smo odlučivali kojim putem da krenemo: gradimo manje zgrade u nizu ili ciljamo na nekoliko visokih zgrada“, kaže on. „Onda smo morali da razmislimo da li će se dobro kombinovati sa prostorom u komšiluku. Možemo li pomoći jedni drugima?" Na primer, koristeći uvide dobijene iz Forminih analiza životne sredine, timovi su otkrili da njihovi prvobitni projekti nisu dali ocenu, uglavnom zato što su planovi jednog investitora zahtevali visoke zgrade koje bi blokirale sunčevu svetlost drugima. Veći broj spratova bi takođe pojačao kružna stujanja vetra i ne bi smanjio buku sa susednih ulica.

„Svi smo koristili Formu kao glavni deo mnogih sastanaka sa mnogo različitih partnera“, kaže Berger. „To nam je omogućilo da zajedno obiđemo 3D model, napravimo izmene i omogućimo svima da brzo vide rešenja koja se predlažu. Model je prikazan na isti način za sve, tako da možete brzo da razgovarate bez potrebe da se sastajete licem u lice, razgovarate o bilo kakvim idejama i idete brže do donošenja odluka.

„Dajući predloge i pokazujući kako će oni funkcionisati u 3D modelu, uspeli smo da ukažemo na to da bi dodavanjem stambenog prostora postiglo istu ekonomičnost sa manjim volumenom i zahtevalo manju zgradu, koja bi omogućila više sunčeve svetlosti i blokirala saobraćajnu buku, “, nastavlja Berger. Investitor se složio i vratio se da podnese nove arhitektonske projekte na odobrenje grada.

Velike odluke u minutima, a ne mesecima

Saradnja će uvek biti deo izgradnje — a alati za projektovanje zasnovani na oblaku čine proces donošenja odluka lakšim i efikasnijim za sve uključene strane. “Brušenje ivica” ovako kompleksnih projekata može imati koristi za sve zainteresovane strane pomažući u identifikaciji obostrano korisnih rešenja kada se pojavi potencijalni izazov.

„Da smo ovo uradili na stari način, prvo bi inženjer izračunao buku i svetlost i podneo izveštaj, što bi trajalo nekoliko nedelja ili čak mesec dana“, kaže Berger. „Onda bi se arhitekta vratio na tablu za crtanje, napravio izmene u projektu, a zatim bi ih dostavio svim učesnicima u projektu na diskusiju i, nadamo se, odobrenje.

„Koristeći saradnju u oblaku u ranoj fazi procesa, mogli bismo imati sve inženjere i arhitekte na istoj strani, zajedno gledajući isti model“, nastavlja on. „Uspeli smo da donosimo brze odluke i unosimo promene bez uticaja na vremensku liniju.

Urbani projekti zahtevaju saradnju među zainteresovanim stranama sa nizom ciljeva i perspektiva. Tehnologije zasnovane na oblaku pojednostavljuju tu saradnju nudeći zajednički pristup jednom izvoru informacija, igrajući ključnu ulogu u uspostavljanju poverenja i pojednostavljivanju pregovora o projektu i donošenja odluka. Projekat Hovinbien iz Osla ilustruje moć saradnje u oblaku i projekta zasnovanog na podacima u brzom identifikovanju i rešavanju problema dizajna za efikasniji razvoj projekta. Fokusirajući se na analizu životne sredine u realnom vremenu i 3D modelovanje, Skanska i njeni partneri postigli su konsenzus, uštedeli vreme i stvorili živopisno novo naselje koje će poboljšati živote svojih stanovnika.

Za više informacija možete se obratiti našim ovlašćenim partnerima.

Probnu verziju možete preuzeti na linku.