korisnički portal
Autodeskovog softvera

PDM Collection

Da li vam je potreban napredan softver za analizu ili obradu? Saznajte šta sve možete dobiti u PDM Kolekciji.

PDM Kolekcija

Ukoliko koristite barem dva alata iz kolekcije, tada je PDM Kolekcija povoljna za vas.

Alati iz PDM Kolekcije kombinuju osnovne proizvode sa industrijskim rešenjima. To vam omogućava da optimizujete svoje radne procese tako da možete da radite više i brže. Kolekcija sadrži sve alate potrebne za upravljanje složenim projektom.

Sa PDM Kolekcijom:

• Jednostavno stvarajte objekte pomoću Fusion 360

• Iskoristite sve prednosti Inventorovih profesionalnih funkcionalnosti. Inventor® CAD softver nudi profesionalne alate za 3D mehanički dizajn, dokumentaciju i simulaciju proizvoda. Radite efikasno sa moćnom kombinacijom parametarskih, direktnih, besplatnih i funkcija zasnovanih na pravilima.

• Držite nove podatke pod nadzorom pomoću programa Vault Basic

• Renderujte na udaljenim serverima visokih performansi kroz Render A360

• Stvorite 3D objekte samo od fotografija pomoću ReCAP 360

• Uvek držite svoje projekte i na telefonu ili iPad-u sa mobilnom aplikacijom AutoCAD

• Iskoristite prednosti alata AutoCAD Mechanical sa uslugama u oblaku

• Proverite kolizije u svojim projektima u alatu Factory Design

• Držite svoje podatke sigurno pohranjenim u 25 GB skladišta u oblaku

• Koordinišite više modela iz različitih izvora u alatu Navisworks Manage i proverite njihove moguće kolizije

 

Zahvaljujući analizama iz različitih industrija, možete testirati svoj proizvod pre stvarne proizvodnje i uštedeti resurse od izrade p

rototipa.

Poreklo ovog proizvoda datira iz 1960-ih, kada ga je za svoje potrebe razvila NASA - NASA STRUcture ANalysis. Od tada je ovaj proizvod doživeo veliki razvoj, kada je postao i deo Autodeskove PDM Kolekcije. Ovaj proizvod se koristi za simulaciju različitih ispitivanja dizajnirane komponente u fazi razvoja. Inventor Nastran kreće se od osnovnih simulacija poput linearnog, nelinearnog opterećenja ili prenosa topline u delu ili komponentama do simulacije pada ili vibracija proizvoda.

Ne tražite dalje složene tablice. Inventor Tolerance Analysis rešava dimenzijske tolerancije koje deluju u istom linearnom smeru.

Ovaj najnoviji dodatak za Inventor vam može pomoći u dizajniranju proizvodnih tolerancija. Analizu možete sprovesti na vertikalnim površinama ili na cilindričnoj površini. Možete sprovoditi analize koristeći metodologije najgoreg slučaja, statističkih odstupanja ili RSS. Ako napravite promenu dimenzije u analizi, promena će takođe uticati na model proizvoda. Potom iz rezultata možete napraviti jasan izveštaj za proizvodnju.

Ako dizajnirate složene osovine, alat Inventor Tolerance Analysis će biti vrlo korisna pomoć.

Radite li sa limenim proizvodima?

Inventor Nesting može pretvoriti sve oblike lima iz modela u lim koji odgovara materijalu i debljini kako bi se smanjio preostali otpadni materijal. U ovom procesu se izračunava količina otpada, koliko će vremena trebati za sečenje delova ili koji će biti trošak. Te podatke i veličine pločica možete postaviti tako da imaju pregled svojih proizvoda. Značajna prednost je automatsko ažuriranje izgleda nakon izmene modela. Izgled se može izvesti u dxf datoteku za rad u CAM programima. Ako imate instaliran i Inventor CAM, pomoću njega možete stvoriti kod za svoju CNC mašinu za sečenje.

Da li vam je potreban softver za obradu?

Kao što i samo ime govori, ovo je alat u kojem pripremate svoj model za proizvodnju. Ovaj alat može napraviti put za izradu proizvoda. Inventor CAM može da radi sa osnovnim obradnim tehnologijama poput sečenja i okretanja do složene 5-osne obrade. Nakon izrade rute možete simulirati celokupni proizvodni postupak i saznati da li se alat sudara sa proizvodom ili ste odabrali prikladan alat ili veličinu. Rezultat je izračunato vreme proizvodnje i datoteke za vašu CNC mašinu.

Više informacija od partnera - lista partnera