korisnički portal
Autodeskovog softvera

Revit

BIM   |   Revit

Revit® BIM (Building Information Modeling) softver se koristi za povećanje efikasnosti i tačnosti tokom životnog ciklusa projekta, od konceptualnog dizajna, vizuelizacije i analize do proizvodnje i izgradnje.

Revit

Šta je Revit?

Revit® BIM softver pomaže timovima za arhitekturu, inženjering i građevinarstvo (AEC) da kreiraju visokokvalitetne zgrade i infrastrukturu. Koristite Revit za: modeliranje oblika, struktura i sistema u 3D sa parametarskom tačnošću, preciznošću i lakoćom. Uvek imajte ažurnu dokumentaciju, kada pregledate planove, rasporede, tabele i preseke. Osnažite multidisciplinarne timove posebnim alatima i jedinstvenim projektnim okruženjem.