korisnički portal
Autodeskovog softvera

Autodesk Docs: AEC upravljanje dokumentima je postalo jednostavno

BIM   |   Revit   |   AutoCad

Autodesk® Docs je upravljanje dokumentima zasnovano na oblaku i CDE (Common Data Environment) u Autodesk Construction Cloud-u.

Autodesk Docs: AEC upravljanje dokumentima je postalo jednostavno

Uz Autodesk Docs, možete da:

  • Poboljšate tačnost smanjenjem grešaka i ponovnog rada
  • Pojednostaviti radni tok pregledanja i odobravanja
  • Svi članovi projektnig tima imaju poslednje informacije vezane za projekat i olakšavate planiranje samog projekta

Zašto koristiti Autodesk Docs?

  • Organizujte i delite datoteke sa svim članovima projektnog tima sa sigurnošću.
  • Pouzdano pratite i bezbedno dostavljate datoteke članovima projektnog tima.
  • Multidisciplinarni timovi mogu da ostvare bolju saradnju i komunikaciju sa centralizovanim pristupom informacijama.

 

Autodesk Docs je namenjen svim inženjerima i projektantima, arhitektama, građevincima, mašincima, elektro inženjerima, tehničarima, BIM i VDC menadžerima, vlasnicima, izvođačima radova.

Ovakvo centralizovano rešenje za upravljanje dokumentima predstavlja jedini izvor tačnih informacija tokom životnog ciklusa projekta za sve članove projektnih timova. Kroz polje pretraga i filteri vam omogućavaju da brzo dođete do željenih podataka jer su filteri za pretraživanje bazirani prema tipu datoteka, verziji i atributima.

Dostupnost svih podataka, strukturalno složenih na jednom mestu, gde svi članovi projektnog tima mogu da komuniciraju o problemima tokom trajanja projekta, gde na taj način mogu da se izbegnu greške još u fazi projektovanja i prije izgradenje. Deljenje datoteka sa saradnicima pomoću različitih opcija za deljenje kao što su public sharing – javno deljenje, expiration dates – datum isteka, version sets – verzije setova omogućava bolji povezanost I komunikaciju između saradnika.

 

 

 

Imati tačne informacije dostupne sa bilo kog uređaja, bilo gde i u bilo koje vreme je od suštinskog značaja za izbegavanje grešaka i veoma lakog praćenja rokova. Brzim pristupom podacima, možete da izvršite puštanje u rad i otklonite nedostatke uz smanjenje rizika. Iskoristite prednosti korišćenja centralizovanog mesta za praćenje i upravljanje objekta, od projektne faze do primopredaje i korišćenja. Sva dokumentacija koja se odnosi na imovinu se čuva u centralizovanoj bazi podataka.

 

 

KONTROLA DOKUMENTACIJE

Dodijelite različite nivoe pristupa članovima tima kako bi imali pristup onim datotekama koje su im potrebne.

 

KOMPLETAN SET ALATA ZA OZNAČAVANJE

Komunicirajte i sarađujte sa članovima projektnog tima koristeći kompletan set alata za označavanje problema I postavljanja pitanja.

 

DESKTOP CONNECTOR

Uz pomoć desktop connector-a možete da otvarate, čuvate, preimenujete I brišete datoteke direktno na vašem računaru.

 

INTEGRACIJA SA AUTOCAD I REVIT

Pojednostavite tok rada i smanjite dupliranje pomoću integrisanih Autodesk alata kao što su AutoCAD i Revit.

 

2D I 3D PODRŠKA

Besprekorno otpremajte i pregledajte 2D crteže i 3D modele kako bi svi članovi timova imali poslednje ažurirane datoteke.

 

OD PROJEKTA DO IZGRADNJE

Povežite timove na platformi Autodesk Construction Cloud, omogućavajući lak prenos informacija od faze projektovanja do izgradnje objekta.