korisnički portal
Autodeskovog softvera

MFS digital

MFS je konsultantska kompanija sa filijalama u Pragu, Londonu, Dablinu i Parizu. Investitorima, arhitektama i izvođačima nudi kompletan niz usluga za fasadni inžinjering, projektovanje i BIM, za sve faze projekta od idejnog rešenja preko izgradnje do upravljanja zgradom.

MFS digital

MFS je konsultantska kompanija sa filijalama u Pragu, Londonu, Dablinu i Parizu. Investitorima, arhitektama i izvođačima nudi kompletan niz usluga za fasadni inžinjering, projektovanje i BIM, za sve faze projekta od idejnog rešenja preko izgradnje do upravljanja zgradom.