korisnički portal
Autodeskovog softvera

školska sekcija

Kako biste preuzeli besplatne akademske licence, idite na Autodesk portal:

Education community:

Autodesk Education Community

verzija softvera za studente