korisnički portal
Autodeskovog softvera

Budućnost proizvodnje

Inženjering   |   Inovacija

Globalizacija stvara sve veći pritisak na proizvodnju. Otvara nova tržišta, donosi novu i veću konkurentnost, povećava cenovni pritisak, a proizvodi i usluge moraju biti sveobuhvatniji nego ikada pre. Kako bi održali korak, preduzeća moraju da slede trendove i da počnu da primjenjiuju različite elemente industrije 4.0.

Budućnost proizvodnje

To ne samo da povećava radnu delotvornost, produktivnost i fleksibilnost u proizvodnji, već i smanjuje troškove. Preduzmite svoje prve korake prema digitalizaciji i inovacijama još danas.

Pogledajte naš kratki video serijal sa intervjuima i savetima ljudi iz industrije.

 

Kako održavate konkurentsku prednost?

Jedan od načina sticanja konkurentske prednosti je inovacija. Uspešnim inovacijama potrebna je prava strategija i odgovarajući proces razvoja i proizvodnje. Bitno je dobro razumeti sve zahteve tržišta za novim proizvodom, što je moguće pre i što tačnije, jer promene tokom procesa koštaju vreme i novac.

Idealno je da sistemi i timovi uključeni u proizvodnju i razvoj komuniciraju u realnom vremenu i sa aktualnim podacima. Autodeskova rešenja ne samo da otkrivaju potrebne promene rano u procesima i kroz digitalni dizajn, vizualizaciju i simulaciju, već mogu povezati i vaše procese. To vam omogućava da dizajnirate, stvorite i proizvedete inovativne proizvode koji su konkurentni na tržištu i ostvarite veću dobit sa manje rizika.

Sledeći veliki korak u održavanju konkurentnosti je fleksibilna proizvodnja, koja je u stanju da se bolje prilagodi trenutnoj potražnji i omogućava proizvodnju bržih i jeftinijih proizvoda. Tehnologije koje omogućavaju fleksibilnu proizvodnju uključuju simulacije proizvodnje za dizajnere, prediktivne alate za naprednu proizvodnju, praćenje i izveštavanje o proizvodnoj stvarnosti te alate za optimizaciju fabrika i 4D simulacija.

 

Aditivna proizvodnja i generativni dizajn takođe doprinose većoj fleksibilnosti proizvodnog sistema. Generativni dizajn je metoda gradnje u kojoj su navedeni ulazni zahtevi predloženog dela ili konstrukcije za određeni oblik i materijal. Na temelju njih softver će stvoriti nekoliko optimizovanih i laganih rešenja koja zadovoljavaju zahteve kao što su snaga ili nosivost. To za rezultat ima veću produktivnost i niže troškove proizvodnje.

 

Stoga je idealan izbor Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PD&M Collection), koji uključuje sve potrebne alate koji će vam pomoći u podsticanju inovacija i održavanju konkurentske prednosti.

----------------------------------------------------------------------------

PD&M Kolekcija

Komplet uključuje sve što vam je potrebno za dizajniranje rešenja, a zatim planiranje proizvodnje. CAD, CAM, simulacija, sve u jednom paketu.

Lako možete dizajnirati proizvode sa kompletnim skupom alata koji rade u Inventoru, uključujući Inventor Nastran, Inventor CAM, Inventor Nesting i još mnogo toga. Takođe, dobićete i kompletan skup posebnih alata dostupnih sa AutoCAD-om, kao i novu tehnologiju u oblaku sa Fusion 360.

Saznajte više o PD&M Kolekciji 

Factory Design Utilities za optimizaciju proizvodnih prostora

PD&M Kolekcija uključuje novi set alata Factory Design Utilities koji će vam pomoći da bolje dizajnirate raspored fabričkih hala, proizvodnih linija, skladišta ili kancelarija. Nudi sve potrebne alate za dizajn i prezentaciju za 2D i 3D, od dijagrama do vizualizacija. Istovremeno, moguće je planirati povezivanje pojedinih uređaja i mašina, njihov priključak na sisteme napajanja, podataka i distribucije vazduha.

 

Fabrički dizajn omogućava i analizu i optimizaciju postavljanja mašina i protoka materijala na proizvodnoj liniji, na temelju čega je moguće optimizovati i pojednostaviti proizvodni proces. Zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Factory Design Mobile, prostor je moguće zabežiti direktno na određenoj lokaciji na tabletima.

Kako dobiti više porudžbina?

Osnova je delotvoran proces stvaranja ponude koja uverava kupca i istovremeno zadovoljava sve njegove potrebe. Ponuda mora biti što tačnija kako bi bila sigurna u stvarne troškove i marže. Takođe, potrebno je održavati nivo kvalitete ponude.