korisnički portal
Autodeskovog softvera

LIGA STEEL

Liga Steel je inovativna kompanija koja je integralni dio SPAXEL kompanije. Speacijalizovani smo za prefabrikovane elemente od olakšanog čelika. Kako bismo odgovorili izazovima globalnog zagrijavanja i pronalaženja radne snage, preduzeli smo ovaj revolucionarni korak i organizovali proizvodnju ovde na Kosovu.

LIGA STEEL

Uzimajući u obzir izazove sa kojima se svakodnevno suočavamo, naš rad je olakšan upotrebom Autodesk softvera, tj Autodesk Advance Steel-a, u kom izrađujemo crteže i radimo pripreme za mašine u proizvodnji. 

Glavni izazov sa kojim se suočavamo u radu jesu jedinstveni proizvodi zbog čega moramo da imamo dobru interdisciplinarnu koordinaciju. Integrisanjem Autodesk paketa u naš način rada, unapredili smo tradicionalni način rada na polju arhitekture i građevine.

Kako je 90% naših projekata namenjeno američkom tržištu, Autodesk softveri su nam omogućili bolju komunikaciju, saradnju i koordinaciju, ne samo unutar tima u kancelariji nego i sa timom na gradilištu, spoljnim saradnicima i investitorima.