korisnički portal
Autodeskovog softvera

Koliko košta AutoCAD, a koliko neuspeh?

Naš region je često tokom prethodne 3 decenije bio u nepovoljnom položaju kada je reč o digitalnoj revoluciji i ekspanziji programa koji su omogućili ogroman napredak u radu u gotovo svakoj industriji.

Koliko košta AutoCAD, a koliko neuspeh?

Nikada nije falilo obrazovanih profesionalaca koji su u objektivno lošim uslovima uspevali da nabave programe Autodeska i urade projekte na koje i danas mogu biti ponosni. To vreme je na sreću iza nas i većina profesionalaca iz AEC, MEP i zabavne industrije se odlučuje da svoj rad prepuste blagodetima legalne, plaćene licence za programe na kojima počiva njihov rad i pomoću koga oni ili kompanija zarađuju novac.

Pa ipak, i dalje je potrebno skrenuti pažnju, naročito mlađim profesionalcima, na to koliko prednosti daje dobar alat već na samom startu profesionalne karijere.

 

Nelegalne verzije Autodeskovih softvera se neminovno pojavljuju na sajtovima za ilegalno preuzimanje softvera, ali ono što većina korisnika koji ih preuzimaju često prenebregava su opasnosti koje uz to idu.

Vrlo je verovatno da nelegalno preuzet program ima ograničene mogućnosti koje se pre svega odnose na to što nećete moći da povezujete projekte na kojima radite, niti da uključite ostale članove tima i pratite izmene i razvoj dokumenta. Takođe, korisnicima legalnih licenci je u svakom trenutku dostupna tehnička i svaka druga podrška koju pružaju Autodeskovi partneri na korisnikovoj lokaciji. Kada vam je potrebna pomoć oko rada u nekom programu ili se pojavi problem koji može da uspori završetak projekta, želite da vam u pomoć priskoči ovlašćeni profesionalac koji je na vašoj lokaciji i razume sve specifičnosti rada u vašem poslovnom okruženju. Mnogi Autodeskovi partneri mogu da vam ponude i sopstvene dodatke za programe (add-ons) koji će vam efikasno rešiti neki izazov.

Naravno, i dalje najveća opasnost od korišćenja nelegalnih verzija leži u činjenici da uz sumnjiv torent možete pokupiti i virus zbog koga vam se projekat može srušiti i nestati u trenutku, odnoseći u nepovrat uloženo vreme, ideje, naporan rad, a ponekad i kompletan operativni sistem računara na kojem je nelegalni softver preuzet.

PROJEKTUJ USPEŠNU BUDUĆNOST - AUTODESKOVE BESPLATNE LICENCE

Dok ste u sistemu obrazovanja i probijate svoj put ka profesionalnoj karijeri u kojoj će Autodeskovi programi biti neophodan alat u svakodnevnom radu, treba da znate da Autodesk obezbeđuje besplatne licence za sve državne tehničke škole i fakultete. Na ovaj način Autodesk podržava obrazovanje novih profesionalaca i omogućava izgradnju dobrog temelja za buduću karijeru.

POVEZAN I EFIKASNIJI RAD U AUTODESKOVIM PROGRAMIMA - VIŠE MOGUĆNOSTI, VEĆI PROFIT

Od početka 2020. godine i pandemije koja je mnoga radna mesta preselila u domove, čini se da je cloud postao jedna od najvažnijih reči. Mogućnost da povežete svoje projekte, „preselite“ ih na kućni računar ne kompromitujući kvalitet rada i bezbednost podataka, je nešto što se ne podrazumeva uvek. Korisnici Autodeskovih programa su kroz ovu tranziciju prošli poprilično glatko zahvaljujući efikasnim rešenjima koja su imali na raspolaganju.

Ono što ni jedna nelegalna verzija ne može da postigne jeste sledeći nivo povezanog rada: kada koristite legalne licence vrlo lako možete povezati na primer programe u AEC kolekciji, ukrštati analize na više platformi kako biste dobili neophodne podatke ili konvertovati 2D elemente projekta u 3D dizajn. Ovakav stepen efikasnosti, brzine i lagodnosti u korišćenju jednostavno ne možete dobiti ni u jednoj „crack-ovanoj“ verziji.

PLANIRANJE I INVESTIRANJE U DUGOROČNU SIGURNOST

Da li Autodesk može da sazna da vaša kompanija koristi ilegalni softver?

Odgovor je jednostavan - ako želi, može. Postoji više mogućnosti za to, ali ovo svakako ne bi trebalo da bude pitanje lova na korisnike nelegalnih softvera. Ovo je više pitanje zdravorazumskog pristupa poslovanju i razvoju biznisa. Ako želite kvalitet, jasno je da se u njega mora investirati.

Dobar softver vredi. Baš kao i vaše vreme i obrazovanje. Ako svačija ekspertiza ima cenu, zbog čega bi neko mislio da godine razvoja i ulaganja u napredan softver mogu da se koriste besplatno?

Svaka ozbiljna firma trudi se da poveća efikasnost automatizacijom. Kroz mnoge branše vidi se porast u korišćenju alata koji primenom veštačke inteligencije ili ogromnih baza podataka značajno skraćuju nekadašnje vreme izrade projekata i proizvodnje. Ako firma plaća alat za automatizaciju određenih procesa, ne postoji razlog zašto ne bi priuštila i mesečnu ratu za iznos AutoCAD licence. Naročito ako uzmemo u obzir da je upravo to program na kome, u mnogo slučajeva, počiva poslovanje mnogih arhitektonskih studija, dizajnera, ali i frilensera i velikih građevinskih firmi.

Sa svakim novim ažuriranjem ili verzijom dolaze novi alati, korisnije komande, jednostavnije upravljanje. Korisnici koji redovno kupuju licence postižu bolje rezultate jer su konstantno na izvoru novih mogućnosti, prate trendove u profesiji i primenjuju ih u svom radu intuitivno i bez zakašnjenja.

KAKVA JE SITUACIJA NA TRŽIŠTU?

Jedan od čestih zahteva velikih klijenata prilikom zaključenja posla sa podizvođačima i manjim kompanijama i profesionalcima je i onaj da podizvođač koristi isključivo legalne, ažurirane licence traženog softvera za rad. U drugom slučaju, naručioci žele da im se projekat isporuči u tačno određenoj starijoj verziji nekog programa. Ni to ne predstavlja nikakav problem za korisnike legalnih licenci jer Autodesk omogućava da pristupite i vratite se i do 3 verzije unazad.

Nemogućnost da odgovorite na zahteve klijenta ili tendera svakako utiče ne samo na vašu reputaciju - kao profesionalca ili donosioca odluka u kompaniji, već direktno ugrožava profit i rast. Ako koristite alat koji vam pomaže da se prilagodite zahtevima tržišta, imate šansu da tu prilagodljivost i adekvatno naplatite.

Originalne softverske licence ponajviše su stvar pažljivog i pametnog planiranja i investiranja u razvoj karijere i kompanije. Ako pitate iskusne profesionalce - reći će vam da što pre počnete da ulažete u unapređenje svog rada, pre će vam se isplatiti. A ako pitate nas -verujemo da niste dovoljno bogati da biste gubili vreme, ugled, klijente i kvalitet rada zbog cene originalnog softvera.