korisnički portal
Autodeskovog softvera

Utopija proizvodnje – Autodesk Fusion 360 i Prodsmart oživljavaju digitalnu fabriku

Kako proizvodna industrija može da postigne istinski digitalnu fabriku? Srinath Jonnalagadda, potpredsednik strategije dizajna i proizvodne industrije u Autodesku, istražuje kako Autodesk Fusion 360 i Prodsmart omogućavaju konvergenciju saradnje, podataka i disciplina.

Utopija proizvodnje – Autodesk Fusion 360 i Prodsmart oživljavaju digitalnu fabriku

Godinama je prerađivačka industrija težila da dostigne utopiju. To je idealan, ali još uvek neuhvatljiv svet u kome je naglašavanje proizvodnje stvarnost. Objekat koji je uvek svestan, uvek u funkciji i sposoban da se prilagodi okolnostima bez intervencije.

Evo realnosti: još uvek ne možemo da pređemo direktno na scenario autonomne fabrike; biće potreban niz koraka tokom vremena. Potpuna digitalizacija će dovesti do nesmetanog protoka podataka, što je odskočna daska ka automatizaciji. A sa automatizacijom, možemo da imamo predvidljiv, prediktivni i takav tip fabrike koji ima automatsku povratnu informaciju.

Kako započeti put ka proizvodnoj utopiji? Počinje sa digitalnom fabrikom i novim načinom razmišljanja — posebno vezano za saradnju.

Moramo da razmišljamo o saradnji ne kao naknadnoj misli, već kao o kamenu temeljcu—osnovnom gradivnom bloku za ono što softver isporučuje proizvođačima. Suštinski, cloud je podešen za saradnju. Sa CAD/CAM softverom i cloud-om, nema dodatnog razmišljanja. Saradnja je temeljna vrednost.

Možemo napraviti prvi korak ka proizvodnoj utopiji povezivanjem dizajnera i mašince za istinsku digitalnu fabriku. Evo kako to možemo da ostvarimo.

Transparentna komunikacija od dizajna do proizvodnje

Digitalna fabrika nije isto što i pametna fabrika. Sa digitalnom fabrikom, svaki proces postaje digitalizovan uz istinsku vezu između dizajnera i mašinaca. Nove tehnološke veštine i saradnja dolaze u prvi plan, a procesi zasnovani na papiru su eliminisani.

Komunikacija između namere dizajnera i konačnog izvršenja treba da bude besprekorna. Dizajneri osmišljavaju veliki plan tako što dizajniraju proizvod i izrađuju plan proizvodnje.

U stvarnosti, izvođenje je neuredno, a ono što se dešava u mašinskoj radionici je pokvareno. Moramo držati dizajnere i mašince povezane, tako da se namera uvek poklapa sa izvršenjem. Dakle, nema pogrešnih koraka i pogrešne komunikacije između onoga što se želi, onoga što se isporučuje i kako eliminisati otpad.

Naučite mašince digitalnim veštinama

Nedostatak poslova i veština je realan. Jedna je stvar imati nekoga ko je vešt u rukovanju mašinama. Ali postoji nova realnost – mašinci moraju da imaju digitalne veštine da bi bili efikasni donosioci odluka.

Sledeća generacija neće zahtevati samo ljude koji mogu vešto da rade sa mašinama, već I one koji će biti sposobni da donose odluke. Trebalo bi da osnažimo svakog mašinca da odluke donosi u kontekstu informacija kojima rapolaže. Sa dostupnošću Autodesk Fusion 360 i Prodsmart-a, fabrički prostor postaje novi tehnološki centar, pretvarajući ideje dizajna u stvarnost.

Podaci i saradnja u prvom planu

Da bi se realizovala digitalna fabrika, podaci moraju biti osnovna okosnica onoga što softver isporučuje. Shvatamo da „podaci“ mogu biti širok pojam. Kada kažemo podaci, mislim na podatke koji povezuje sve različite ljude u lancu, od dizajnera do mašinaca i programera.

Autodesk Fusion 360 u kombinaciji sa Prodsmart-om objedinjuje sve discipline, stavljajući podatke i saradnju u centar. Vodeći princip je uvek bila saradnja. Pruža punu širinu pristupa širom proizvodnog spektra.

Na današnjem tržištu, specijalizovani softver služi većem broju ljudi. Ako želite da se bavite industrijskim dizajnom, koristite jedan softver. Isto važi i za inženjering ili za programiranje CNC mašine. Autodesk Fusion 360, međutim, nije za jednu određenu osobu.

Sledeći korak ka utopiji

Konvergencija saradnje, podataka i disciplina je razlog zašto su Autodesk Fusion 360 i Prodsmart najbolji spoj za digitalnu fabriku.

Takođe pruža drugi korak ka utopiji za automatizaciju. Na primer, generativni dizajn u Fusion 360 obezbeđuje veštačku inteligenciju i automatizaciju mašinskog učenja. Generativni dizajn omogućava donosiocima odluka da sagledaju sve svoje mogućnosti i donesu najbolju moguću odluku s obzirom na njihova ograničenja - bilo da se radi o težini, materijalu ili proizvodnom procesu.

Proizvodna utopija je moguća kada počnemo sa digitalizacijom i napravimo prvi korak ka digitalnoj fabrici uz Autodesk Fusion 360 i Prodsmart.

Izvorni članak preuzet sa: A Manufacturing Utopia - Autodesk Fusion 360 and Prodsmart Bring the Digital Factory To Life