korisnički portal
Autodeskovog softvera

AUTODESK AutoCAD 2024

AutoCad

Najpoznatiji Autodeskov program svakako jeste AutoCAD, koji uzajamno poverenje sa svojim korisnicima gradi preko 40 godina. Svake godine sa novom verzijom dolaze i nova unapređenja već postojećih funkcija kao i nove komande napravljene na bazi mašinskog učenja, koje omogućavaju korisnicima da ubrzaju i automatizuju određene poslove, unapređujući i rad sa svojim saradnicima ali i sa kolegama drugih struka.

AUTODESK AutoCAD 2024

Novo u AutoCAD 2024

Activity insights

Ostanite informisani o svim izmenama koje su urađene na projektu, tako da svi učesnici na projektu imaju mogućnost da pregledaju izmene na dwg fajlovima, ne zahtevajući spajanje na lokalnu mrežu, lokalnim i cloud servisima.

Smart Block: Replacment

Ova komanda vam pomaže da brzo pronađete blokove koji su vam potrebni, menjajući jedan ili više blokova prema sugestijama na bazi mašinskog učenja, npr. nedavno korišćeni blokovi i ručna izmena selektovanih blokova.

Smart Block: Placement

Ova komanda vam dozvoljava da automatski smestite blokove u svom crtežu na osnovu onoga gde su bili postavljeni do sada, smanjujući broj klikova i štedeći vaše vreme u tom procesu.

Connected paper updates

Ubrzajte označavanje i komentarisanje na crtežima radeći na različitim platformama, koje vam omogućava proširene mogućnosti mašinskog učenja. Delite i označavajte crteže sigurno kroz desktop, web i mobilne uređaje.

Streamlined collaboration

Kao AutoCAD korisnik možete da vršite izmene na crtežima bilo kada i bilo gde:

  • Pregledati, vršiti izmene, dodavati komentare i deliti crteže sa saradnicima
  • Dorađivati i vršiti izmene na terenu, omogućavajući povratne informacije i saradnju u stvarnom vremenu
  • Vrlo lako možete dodavati blokove, raditi sa slojevima i uzimati bilo koje dimenzije na crtežu
  • Pristup poslednjim verzijama fajlova u AutoCAD-u i cloud storageu

 

Unapređene funkcije

Trace

Dodajte napomene o izmenama ne menjajući postojeći crtež kako na desktop verziji tako i na web ili mobilnoj aplikaciji.

Sheet set manager

Sheet set manager vam omogućava da otvarate setove crteža mnogo brže nego pre. Koristeći Autodesk cloud platformu, slanje i otvaranje setova crteža od vaših saradnika je mnogo brže i sigurnije.

Markup i markup assist

Ubacite povratne komentare i izvršite izmene u vašem crtežu automatski u toku saradnje sa vašim kolegama i nadzorom, tako da ćete izbeći dodatne korake prilikom crtanja.

Floating windows

Organizujte prozore više crteža onako kako vama odgovara bez otvaranje još jedne AutoCAD instance.

Count

Komanda count automatizuje brojanje blokova i objekata u selektovanom području ili u čitavom crtežu gde će vam menu prikazati sve identifikovane greške na blokovima i objektima, i navoditi vas do svakog od prebrojanih elemenata.

Specialized toolsets

Puna verzija AutoCAD-a sadrži sedam specijalizovanih skupova alata za različite oblasti kao što su: arhitektura, mašinstvo, elektro, MEP, Map 3D, Plant 3D, Raster Design.

Za ovih sedam različitih oblasti urađene su studije gde je pokazano da je produktivnost korisnika povećana za 63% u proseku za zadatke završene korišćenjem jednim od ovih sedam specijalizovanih skupova alata AutoCAD-a

Imate pristup biblioteci koja sadrži preko 750 000 simbola, delova i komponenti detalja

Možete automatizovati dobijanje crteža osnove, preseka, izgleda i još mnogo toga.

 

Isprobajte probnu verziju i kontaktirajte svog Autodesk partnera za sve dodatne informacije.