korisnički portal
Autodeskovog softvera

AUTODESK AutoCAD LT 2024

AutoCad

AutoCAD LT je u ovoj 2024 verziji dobio svoje najveće unapređenje do sad a to je korišćenje LISP fajlova, koji će vam uštedeti vreme i automatizovati određene procese u vašem radu.

AUTODESK AutoCAD LT 2024

NOVO U AutoCAD LT 2024

Smart Bock: Placement

Ova komanda vam dozvoljava da automatski smestite blokove u svom crtežu na osnovu onoga gde su bili postavljeni do sada, smanjujući broj klikova i štedeći svoje vreme u tom procesu.

AutoCAD LISP

Koristeći LISP fajlove možete pojednostaviti tokove rada i primeniti CAD standarde kroz automatizaciju. Postoji veliki broj već kreiranih LISP fajlova koji su dostupni na internetu sa LSP, FAS i VLX tipovima fajlova.

Web and mobile benefits

Pregledajte, vršite izmene i crtajte na terenu i na putu sa vašeg mobilnog uređaja.

  • Nije potrebna instalacija programa
  • Ažuriranje je moguće u web pretraživaču na bilo kom kompjuteru
  • Napomene i deljenje crteža su moguće sa bilo kog uređaja
  • Dorađujte i vršite izmene na terenu, omogućavajući povratne informacije vašim saradnicima u stvarnom vremenu
  • Vrlo lako možete dodavati blokove, raditi sa slojevima i uzimati bilo koje dimenzije na crtežu
  • Pristupite poslednjim verzijama fajlova u AutoCAD-u i cloud storageu.

 

Unapređene funkcije

Trace

Dodajte napomene o izmenama ne menjajući postojeći crtež kako na desktop verziji tako i na web ili mobilnoj aplikaciji.

Count

Komanda count automatizuje brojanje blokova i objekata u selektovanom području ili u čitavom crtežu gde će vam menu prikazati sve identifikovane greške na blokovima i objektima, i navoditi vas do svakog od prebrojanih elemenata.

Share

Pošaljite kontrolisane kopije crteža vašim saradnicima tako da mogu da im pristupe bilo gde da se nalaze.

Push to Autodesk Docs

Pošaljite vaše CAD crteže kao PDF format sa AutoCAD-a na Autodesk Docs.

Floating windows

Organizujte prozore više crteža onako kako vama odgovara bez otvaranja još jedne AutoCAD instance. Svaki prozor je u potpunosti funkcionalan za pregledanje i izmene.

Subscription benefits

Sa legalnom licencom AutoCAD LT imate fleksibilnost i podršku. Ono što dobijate je:

  • Tehnička podrška, asistencija na daljinu i online izvori podataka
  • Poslednje verzije programa: ostajete konkurentni u svom poslu sa pristupom najnovijim funkcijama i poboljšanim performansama
  • Alati za administraciju: vrlo lako upravljajte licencama, korisnicima i njihovom upotrebom sa vašeg Autodesk profila

 

Isprobajte probnu verziju i kontaktirajte svog Autodesk partnera za sve dodatne informacije.