korisnički portal
Autodeskovog softvera

PDM Kolekcija

Product Design & Manufacturing kolekcija je moćan skup aplikacija koji pruža proširene mogućnosti Inventoru i AutoCAD-u za mašinske i druge inženjere koji projektuju složene i prilagođene proizvode, opremu i sisteme. Ovi alati omogućavaju asocijativne tokove rada kod povezanih procese i ujedinjuju timove sa povezanim podacima tokom celog procesa razvoja proizvoda.

PDM Kolekcija

 

Kolekcija služi za projektovanje digitalnih prototipova, industrijski dizajn, 3D parametarsko modelovanje, rešenja za 2D modelovanje, konceptualno modelovanje, projektovanje fabrika i postrojenja, projektovanj eelektroinstalacija, vizuelizacija, ilustraciju, programiranje CNC mašina, analizu, simulaciju.

Kombinovanjem programa Autodesk Inventor Professional kao vrhunskog rešenja za projektovanje parametarskih digitalnih prototipova, sa servisima baziranim na Cloud tehnologijama ova kolekcija omogućava projektovanje kvalitetnijih proizvoda, smanjuje troškove razvoja i omogućava brzi izlazak proizvoda na tržište.

PDM kolekcija obuhvata sledeće programe:

Autodesk Inventor Professional, Autodesk Inventor CAM, Autodesk Inventor Nestig, Autodesk Inventor Tolerance Analysis, Autodesk Inventor Nastran, AutoCAD Including Specialized Toolsets, Autodesk Navisworks Manage, 3DS Max, Factory Design Utilities, Vault Basic, HSM Works, Cloud usluge - Fusion, ReCap Pro, Autodesk Rendering, Autodesk Drive.

 

Preuzmite brošuru

10 Glavnih razloga da svoje projektovanje unapredite sa PDM kolekcijom

Glavni razlozi zbog kojih projektanti u proizvodnji žele da nadograde sa AutoCAD-a na Product Design & Manufacturing kolekciju

 

FABRIČKI SPECIJALIZOVANI SETOVI ALATA

Sa funkcionalnošću specifičnom za fabrički i sistemski izgled, možete ponovo koristiti sve svoje postojeće podatke i poboljšati produktivnost koristeći softver koji već poznajete. Ekskluzivne mogućnosti ubrzavaju proces rasporeda, kao što je uzimanje jednostavne putanje ili polilinije nacrtane u AutoCAD-u i pretvaranje u lanac sredstava. Pored toga, sa izvornom podrškom za DWG™ format datoteke, možete lako da koristite postojeće podatke i poboljšate produktivnost.

 

3D IZGLEDI I VIZUALIZACIJA

Automatski konvertujte 2D izglede u 3D prikaze koji ostaju povezani – tako da se promena napravljena na jednom mestu automatski ažurira na drugom. Integrišite multi-CAD i podatke u oblaku tačaka zajedno da biste mogli da izvršite provere na celom projektu, što može uključiti stanje objekta kakvo jeste. Kreirajte virtuelna uputstva i prikaze rasporeda za zainteresovane strane i kupce koji jasno prikazuju vaše ideje u 3D izgledu.

 

UŠTEDITE VREME OBIMNOM BIBLIOTEKOM FABRIČKIH DODATAKA

Factori Design Utilities u okviru kolekcije dolazi sa opsežnom bibliotekom uobičajenih dodataka koja se koriste u fabričkim i sistemskim izgledima, koji pružaju mogućnost kreiranja i dodavanja prilagođenih sredstava jedinstvenih za vaš dizajn. Pored toga, možete kreirati dodatke sa više varijanti ili koristiti iLogic alate za automatizaciju dizajna da biste razvili konfigurabilna sredstva koja se mogu lako modifikovati i umetnuti u vaš izgled.

 

ANALIZIRANJE PERFORMANSE NA FABRIČKOM I SISTEMSKOM NIVOU

Analizirajte svoje crteže radi efikasnog protoka materijala u ranim fazama dizajna tako što ćete identifikovati gde nastaju troškovi koji nisu dodani vrednosti transportom materijala unutar fabrike. Prođite kroz layout-e i više scenarija šta-ako za kratko vreme da biste dobili povratne informacije u realnom vremenu o različitim iteracijama izgleda.

 

AUTOMATIZUJTE CRTEŽE ZA INSTALIRANJE

Automatski kreirajte crteže za instaliranje, uključujući planove i preseke. Crteži su asocijativni na vaš dizajn, što znači da se vaši crteži automatski ažuriraju kad god se dizajn izgleda promeni.

 

Preuzmite brošuru

Kako da kao proizvođač brže i lakše donosete inovacije na tržište uz moćnu kombinaciju parametarskog 3D CAD-a i product data managment-a