korisnički portal
Autodeskovog softvera

GDPR

GDPR

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Uvod

 

Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu od 1.3.2020.

 

Ova Izjava o privatnosti objašnjava kako TD SYNNEX Czech, s.r.o. ("TD SYNNEX", "mi", "naši" ili "mi") procesi (npr. prikupljaju, koriste, skladište, procuiraju, komuniciraju i brišu) vaše lične podatke (kao što je definisano u važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka).

 

Kontrolor vaših ličnih podataka je:

 

TD SYNNEX Czech, s.r.o.

ID: 40767701

registrovana kancelarija: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4

тел.: +420 225 299 111

fax: +420 225 299 007

email: privacy.cz@tdsynnex.com

 

Ova izjava o privatnosti takođe opisuje mogućnosti koje su vam dostupne u vezi sa tehnološkom obradom podataka o vašim ličnim podacima, korake koje možete preduzeti da biste dobili pristup svojim podacima i kako možete da zatražite ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka.

 

Ova izjava se odnosi na TD SYNNEX web lokacije, aplikacije i usluge koje se povezuju sa ovom izjavom o privatnosti ili putem kojih se obrađuju lični podaci.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovom izjavom o privatnosti ili našom obradom ličnih podataka prikupljenih u okviru ove Izjave o privatnosti, obratite se Odeljenju za privatnost TD SYNNEX na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Koje lične podatke prikupljamo

 

Lični podaci su sve informacije o identifikovanom ili utvđenom fizičkom licu u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. TD SYNNEX obrađuje posebno sledeće lične podatke posetilaca web lokacije:

 

E-pošta

Kolačiće

Mrežni identifikatori

 

Kako prikupljamo lične informacije

 

Direktno od tebe

 

TD SYNNEX može da prikuplja lične podatke koje ste nam dostavili putem web lokacije i drugih međusobnih komunikacija. Na primer, kada se prijavite da biste primili obaveštenja ili ostvarili poslovnu komunikaciju sa nama.

 

Takođe imate mogućnost da obezbedite dodatne opcionalne lične podatke (kao što su telefon, ime i prezime). Podatke o posetiocima prikupljamo i sa našeg web sajta, kao što su informacije o domenima sa kojih dolazi naš sajt i podaci o tome koje određene delove našeg web sajta posećuju.

 

Automatsko prikupljanje ličnih podataka prikupljenih u vezi sa korišćenjem naših usluga

 

TD SYNNEX može automatski da prikuplja lične podatke u poslovne svrhe, što može da uključuje pružanje korisničkog servisa, upravljanje uslugama koje pružamo, poštovanje zakonskih zahteva i marketing naše robe i usluga.

 

Kada posetite naš web sajt, automatski dobijamo informacije o web lokacijama koje posećujete i koje web pretraživače koristite. Ove podatke ćemo čuvati anonimno i koristimo ih samo za poboljšanje našeg web sajta i usluga ili u statističke svrhe.

 

TD SYNNEX takođe koristi takozvane kolačiće da bi nam pomogli da optimizujemo naše usluge, što je dalje opisano u nastavku odeljka "Kolačići i druge slične tehnologije".

 

Kako koristimo prikupljene lične podatke

 

TD SYNNEX i pružaoci usluga koji deluju u naše ime mogu da koriste vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 

Pružanje, održavanje, zaštita i unapređenje naših usluga;

Usaglašenost sa zakonskom obavezom;

Zaštita naših legitimnih interesa i interesa trećih lica (kao što su zaštita imovine, život i zdravlje, kontrola kvaliteta pruženih usluga, sprovođenje pravnih zahteva itd.)

Olakšavanje, upravljanje, prilagođavanje i unapređenje našeg online okruženja;

Odgovaranje na vaša pitanja i ispunjavanje vaših zahteva;

U naše poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, revizija, otkrivanje prevara i prevencija, unapređenje ili promena naših usluga, identifikacija trendova u korišćenju i radu i proširenje našeg poslovanja;

Slanje komercijalnih komunikacija i komunikacija o našoj robi, uslugama i događajima koji vas mogu zanimati, u skladu sa važećim zakonom ili na osnovu vašeg pristanka;

Ako TD SYNNEX prenosi vlasništvo ili kontrolu nad bilo kojim delom TD SYNNEX-e trećem licu, bilo u vezi sa preuzimanjem, spajanjem, reorganizacijom ili drugim delom našeg poslovanja, imovine ili akcija (uključujući transfere kao rezultat nesolventnosti ili drugog sličnog postupka), možemo preneti vaše lične podatke trećim licima, pod uslovom da korišćenje vaših ličnih podataka od strane trećeg lica podleže odgovarajućim zakonima.

 

Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka je, sa jedne strane, zaštita naših legitimnih interesa ili treće strane (npr. zaštita imovine, života i zdravlja, kontrola kvaliteta pruženih usluga, sprovođenje pravnih zahteva ili pružanje naših usluga) i, sa druge strane, vaša saglasnost na obradu ličnih podataka ili ispunjenje zakonske obaveze.

 

Obezbeđivanje određenih kategorija vaših ličnih podataka može biti potrebno u svrhu pružanja TD SYNNEX usluga. Ako traženi podaci nisu obezbeđeni, možda vam neće biti dozvoljeno da koristite naše usluge.

 

 

Marketinške svrhe

 

TD SYNNEX može da koristi vaše lične podatke u direktne marketinške svrhe u meri i na način određen važećim zakonom. TD SYNNEX vas može kontaktirati, na primer putem e-pošte ili telefona, u vezi sa svojim raznim proizvodima i uslugama sličnim onima koje ste naručili već od nas,  na osnovu sopstvenog interesa. TD SYNNEX vam se takođe može obratiti za direktan marketing na osnovu vaše izričite saglasnosti. Imate pravo da u svakom trenutku odbijete da se vaši lični podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa ili broj telefona) koriste u marketinške svrhe (pravo na prigovor na obradu) ili, ako je potrebno, povučete svoj pristanak na obradu ličnih podataka (ukoliko ste ga vi odobrili u te svrhe). Ove opcije ćemo istaći svaki put kada vas kontaktiraju u marketinške svrhe. Ako ne želite da se vaši lični podaci koriste u ove svrhe, ažurirajte željene postavke u postavkama profila ili pošaljite zahtev privacy.cz@tdsynnex.com.

 

 

Sa kim delimo vaše podatke

 

Naši agenti, prodavci, dobavljači, savetnici, pružaoci marketinških usluga ili druge usluge, uključujući kompanije u okviru TD SYNNEX grupe, mogu dobiti ili im može biti odobren pristup vašim podacima, uključujući lične podatke i informacije o njihovom korišćenju, u vezi sa njihovim pružanjem usluga.

 

Takođe možemo da dostavimo vaše lične podatke:

 

Ako je potrebno, da (a) ispoštuje zakonske obaveze; (b) priprema odgovora na zahteve javnih ili državnih organa; (c) vršenje naših ugovornih ili drugih prava; (d) zaštitu naših poslovnih interesa i zaštitu naših/vaših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine ili trećih lica; i (e) sprovođenje ili ograničavanje štete;

Ako je potrebno, druga preduzeća u okviru TD SYNNEX grupe u interne poslovne svrhe. Na primer, da biste ispunili svoje zahteve, pružili korisničku uslugu i unapredili naše proizvode;

Ako pristanete na to, podatke delimo sa našim podružnicama, filijalama, poslovnim partnerima i drugim trećim licima u sopstvene poslovne svrhe;

Treća lica u vezi sa pregovorima ili tokom pregovora o reorganizaciji, spajanju, prodaji, zajedničkom poduhvatu, dodeljivanju, transferu ili drugom tretmanu svih ili nekih delova poduhvata, imovine ili akcija (uključujući transfere kao rezultat nesolventnosti ili drugih sličnih postupaka).

 

Kada TD SYNNEX uključuje druge pružaoce usluga (treća lica) u obradu, mi im prenosimo samo vaše lične podatke u meri u kojoj je to neophodno u svrhu pružanja takvih usluga. TD SYNNEX garantuje da takav dobavljač štiti lične podatke na način određen ovom Izjavom o privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka. Ovi dobavljači usluga mogu se nalaziti u zemljama koje nisu vaša zemlja boravka. Dobavljačima je zabranjeno da koriste vaše lične podatke u druge svrhe osim pružanja usluga za TD SYNNEX-u. Ako se pružalac usluga nalazi u zemlji koja nije vaša zemlja boravka, garantujemo da postoje odgovarajući mehanizmi kako bi se obezbedio zakonit i bezbedan prenos vaših ličnih podataka.

 

Prekogranični prenos podataka

 

Prenos vaših ličnih podataka trećim licima, uključujući kompanije u okviru TD SYNNEX grupe, može se odvijati na teritoriji na kojoj zakoni i drugi zakoni ne obezbeđuju nivo zaštite ličnih podataka koji odgovaraju zakonima koji su na snazi u vašoj zemlji. U cilju obezbeđivanja adekvatnog nivoa zaštite ličnih podataka za njihove primaoce, uvodimo odgovarajuće mere prenosa u skladu sa relevantnim zakonodavstvom. Na primer, ako se lični podaci prenose iz države članice Evropskog ekonomskog prostora/Evropske unije ili Švajcarske u drugu zemlju koja, prema Evropskoj komisiji, ne pruža dovoljan nivo zaštite, uvodimo odgovarajuće ugovorne garancije, kao što su klauzule o modelu sa ovim trećim licima ili koristimo druge odgovarajuće zaštitne mere koje je odobrila Evropska komisija. Pored toga, ako ova treća lica uključuju pod-procesore, prenos vaših ličnih podataka na ove pod-procesore mora biti podložan istim garancijama i standardima.

 

Opšti principi obrade ličnih podataka

 

Lični podaci će se prikupljati, čuvati, obrađivanja i prenositi u skladu sa utvrđenom TD SYNNEX politikom i važećim zakonom.

 

Politika TD SYNNEX u vezi sa obradom ličnih podataka je sledeća:

 

Lični podaci će biti obrađivani na pravedan i zakonit način;

Lični podaci će biti prikupljani u određene, izričito izražene i legitimne svrhe i ne mogu se dalje obrađivanja na način nekompatibilan sa tim namenama;

Lični podaci prikupljeni od strane TD SYNNEX-e će biti relevantni i proporcionalni u odnosu na svrhe za koje se prikupljaju;

Lični podaci prikupljeni od strane TD SYNNEX-e će biti tačni i, tamo gde je to neophodno, ažurirani u odgovarajućoj meri;

Lični podaci prikupljeni od strane TD SYNNEX-e će biti prikupljeni samo u obliku koji se može identifikovati za period neophodan za potrebe za koje se prikupljaju lični podaci.

 

Ako TD SYNNEX obrađuje lične podatke u druge svrhe osim onih navedenih u ovoj Izjavi o privatnosti, TD SYNNEX će vas obavestiti o takvoj promeni, uključujući i svrhe za koje će lični podaci biti novorađeni i ukazati na primaoca ličnih podataka.

 

Kolačići i druge slične tehnologije

 

Kolačići vam mogu pružiti skrojene informacije kada posećujete web lokacije. Kolačići su tekstualne datoteke koje web lokacija može da pošalje vašem pretraživaču i koji su uskladišteni u vašem sistemu. Možete da odbijete, upravljate i izbrišete kolačiće koristeći postavke u internet pretraživaču. Neke web lokacije koriste kolačiće da bi zapamtile vaše odabrane željene postavke čak i kada se vratite na ovu web lokaciju. Kolačići uskladišteni na vašem uređaju uključuju, na primer, informacije o zemlji koju ste odabrali ili postavke na mreži za posetu lokaciji. Kolačići ne skladište pojedinačna imena, e-poruke, adrese, brojeve kreditnih kartica ili brojeve telefona. Lokacija prikuplja neidentifikovane podatke od posetilaca kako bi nam pomogla da obezbedimo bolji korisnički servis. Na primer, pratimo domene koje ljudi posećuju i merimo saobraćaj ka web lokacijama, ali to radimo na način da podaci nisu identifikovani. TD SYNNEX koristi ove podatke za analizu trendova, kreiranje statističkih podataka i poboljšanje isporuke korisničkog servisa.

 

Naš web sajt koristi retargeting tehnologije iz Google AdWords-a, Facebook-a, AddThis-a i LinkedIn-a. Naš sajt takođe koristi Google Analytics za analizu saobraćaja. Ako se pretplatite na komercijalne komunikacije, koristimo i ActiveCampaign, koji prati vaše kretanje na našem sajtu. Informacije dobijene od kolačića koji se koriste u ove svrhe šalju se dobavljačima ovih usluga koje se nalaze u SAD (treća zemlja). Međutim, ove kompanije ispunjavaju uslove EU-USA sistema prenosa podataka u poslovnim odnosima pod nazivom Zaštita privatnosti, čime se prihvata njihovo pridržavanje relevantnih načela privatnosti utvrđenih Sporazumom o zaštiti privatnosti.

 

Funkcije društvenih mreža

 

TD SYNNEX obezbeđuje funkcije društvenih mreža koje vam omogućavaju da delite podatke sa svojim društvenim mrežama i komunicirate sa TD SYNNEX-om putem različitih društvenih mreža. Korišćenje ovih funkcija može dovesti do prikupljanja ili deljenja podataka u zavisnosti od određene funkcije. Ohrabrujemo vas da pročitate smernice i postavke za obradu ličnih podataka društvenih mreža koje koristite da biste se uverili da razumete koje podatke može da prikuplja, koristi i deli ovaj sajt. Ove funkcije možete blokirati u bilo kom trenutku.

 

Bezbednost ličnih podataka

 

Pridržavamo se svih zakonskih zahteva i koristimo razumne mere za zaštitu vaših ličnih podataka od gubitka, krađe, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, promene i uništavanja. TD SYNNEX će vas obavestiti ako postanemo svesni narušavanja bezbednosti vaših ličnih podataka (u skladu sa važećim zakonskim propisima) uskladištenim kod nas ili za nas.

 

Pristup ličnim podacima

 

U skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka, možda ćete imati pravo da zatražite određene informacije o ličnim podacima koje smo čuvali o vama; zahtevati pristup njima, zahtevati njihovu ispravku, dopunjavanje zaliha, brisanje i prenos ili zahtevati ograničenje obrade ili objekta za obradu; takođe imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu npr. Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti, sa registrovanom kancelarijom kompanije Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: posta@uoou.cz. U cilju ostvarivanja navedenih prava, odnosno ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Ukoliko je potrebno da ažurirate ili promenite lične podatke, možete se prijaviti na svoj nalog ili nas kontaktirati putem e-adrese: privacy.cz@tdsynnex.com.

 

TD SYNNEX zadržava pravo da odbije zahtev za pristup ili brisanje ličnih podataka u meri u kojoj pristup ili brisanje nije nametnuto važećim zakonom.

 

Kao zaštitu od lažnih zahteva za pristup ličnim podacima, TD SYNNEX zadržava pravo da verifikuje vaš identitet zahtevajući dodatne informacije koje nam omogućavaju da potvrdimo identitet entiteta koji je zahtevao pristup pre nego što dozvoli pristup ili izvrši bilo kakve promene.

 

 

Pravo na prigovor

 

Na osnovu člana 21. Uredbe o opštoj zaštiti podataka br. 2016/679, imate pravo, između ostalog, da se protivite obradi ličnih podataka ukoliko se obrada obavlja na osnovu legitimnog interesa, uključujući obradu u svrhu direktnog marketinga. Prigovor mora biti prosleđen na e-adresu: privacy.cz@tdsynnex.com. U slučaju da se protivite obradi u direktne marketinške svrhe, mi ne obrađujemo lične podatke u ovoj meri.

 

Više informacija o ovom pravu sadržano je posebno u članu 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679.

 

Period zadržavanja

 

Zadržavamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhe opisane u ovoj Izjavi o privatnosti, osim ako to nije propisano ili dozvoljeno važećim zakonom u dužem periodu zadržavanja.

 

Dodatne odredbe

 

Deca i adolescenti

 

Ne prikupljamo svesno informacije o deci  (kako je definisano važećim zakonom u toj zemlji) i ne targetiramo ih na našoj web lokaciji.

 

Vaš pristanak i promene

 

Imate pravo da povučete svoj pristanak na obradu ličnih podataka (ako vam je dato) u bilo kom trenutku na: privacy.cz@tdsynnex.com. Napominjemo da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti date pre povlačenja. Povlačenje vaše saglasnosti takođe ne utiče na obradu izvršenu na pravnom zvanju osim na vašu saglasnost (na primer, što se tiče obrade neophodne za obavljanje ugovora, ispunjenje zakonske obaveze ili iz drugih razloga navedenih u relevantnom zakonodavstvu).

 

TD SYNNEX može da dopuni ovu izjavu o privatnosti dodatnim informacijama u vezi sa određenim aranžmanom između nas i vas.

 

TD SYNNEX može s vremena na vreme da promeni ovu Izjavu o privatnosti sa efektom da bi budućnost bila u skladu sa našom trenutnom poslovnom praksom. Ako promenimo ovu izjavu o privatnosti, obavestićemo vas objavljivanjem ispravke na odgovarajućem web sajtu.

 

Usaglašenost sa lokalnim zakonima

 

Svrha ove izjave o privatnosti je pružanje opštih informacija o načinima na koje TD SYNNEX obrađuje vaše lične podatke. Lokalni zakoni ili drugi zakoni koji se primenjuju na tehničke podatke („lokalni zakoni“) mogu zahtevati više standarde od ove Izjave o privatnosti; u ovom slučaju, TD SYNNEX je u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Poddeklaracije o zaštiti ličnih podataka u okviru pojedinih jurisdikcija mogu se usvojiti kako bi se ispunili posebni zahtevi za zaštitu podataka prema lokalnom zakonu.

Osetljivi lični podaci

 

Ukoliko izričito ne zahtevamo ili tražimo od vas da obezbedite određene kategorije ličnih podataka (osetljivih ličnih podataka) kako je definisano važećim zakonom, molimo vas da nam ne šaljete takve podatke. U slučajevima kada možemo zahtevati od vas da obezbedite posebne kategorije ličnih podataka, obradićemo ih samo uz vašu izričitu saglasnost ili pod uslovima navedenim u relevantnom zakonodavstvu.

 

 

 

Održavanje

 

TD SYNNEX će proveriti usaglašenost sa ovom izjavom o privatnosti i redovno proveravati da li je tačna i potpuna.

 

Ukoliko verujete da su vaši lični podaci obrađeni ili objavljeni kršeći ovu Izjavu o privatnosti, molimo vas da nas kontaktirajte na privacy.cz@tdsynnex.com.

 

Pitanja

 

Ukoliko imate pitanja ili komentare u vezi sa ovom izjavom o privatnosti, kako da zaštitite svoje lične podatke, naše prikupljanje ili obradu vaših ličnih podataka ili ako želite da ostvarite svoja prava, nemojte oklevati da nas kontaktirate. Ukoliko je potrebno da vas kontaktiramo u vezi sa bilo kojim problemom ili događajem koji uključuje ovu izjavu o privatnosti, koristićemo vašu e-adresu, broj telefona ili adresu za isporuku koja nam je dostupna.